Tsirang Dzongkhag

NameDesignationWork StationContact NoEmail AddressImage
Mr. Gyem TsheringDeputy Chief Dzongkhag Livestock Officer Dzongkhag Headquarter7692064/ 77692064gyemtshering@tsirang.gov.bt
Mr. Yam Bdr.MongarAsst. Dzongkhag Livestock Officer IDzongkhag Headquarter17613677ybmonger@tsirang.gov.bt
Mr. Jigme TenzinSr. Livestock Production OfficerDzongkhag Headquarter17287966jigmet@tsirang.gov.bt
Dr. Nima GyeltshenVeterinary OfficerDzongkhag Veterinary Hospital 77465736ngyeltshen@tsirang.gov.bt
Mr. Galay JamtshoSr. Extension Supervisor IIDzongkhag Veterinary Hospital 17697466galayjamtsho80@gmail.com
Mr. Jeewan GurungSr. Extension Supervisor IIIDzongkhag Veterinary Hospital 17751953jgurung@tsirang.gov.bt
Mr. Balaram SharmaSr. Livestock Health Supervisor IIIDzongkhag Veterinary Hospital 7589158/ 77103676sharmabala2010@gmail.com
Mr. Rinzin DorjiLab. Technician Dzongkhag Veterinary Hospital 17614406rinzind1982@gmail.com
Mr. Gombir ThapaLivestock Health Supervisor IDzongkhag Veterinary Hospital 17626671gombirthapa1967@gmail.com
Ms. Singay OmSr. Livestock Production Supervisor IIIDzongkhag Veterinary Hospital 77493255singoz006@gmail.com
Mr. Ratna Bahadur Chuwan
Livestock Health Supervisor IIIRNR-EC, Barshong17795986ratnachuwan@gmail.com
Mr. Pema ChoifelExtension Supervisor IRNR-EC, Doonglagang17570439pemachoifel5@gmail.com
Mr. Pema KhanduSr. Extension Supervisor IIRNR-EC,Gosarling17759756pkhandu1980@gmail.com
Mr. Chatra Bdr.GurungLivestock Production Supervisor IRNR-EC, Kikhorthang17150887chatrabahadur48@gmail.com
Mr. Santa Bir TamangSr. Extension Supervisor IRNR-EC, Mendrelgang17697300santabirtamang081@gmail.com
Mr. Aita Bahadur BhujelSr. Livestock Production Supervisor IIRNR-EC, Patsaling17696280aitabdr1965@gmail.com
Mr. Yeshey PenjorSr. Livestock Production Supervisor IIIRNR-EC, Rangthaling17697191ypenjor734@gmail.com
Mr. Bishal RaiLivestock Health Supervisor IIRNR-EC, Semjong17983895bchamlingrai96@gmail.com
Mr. Sangay PhuntshoSr. Livestock Production Supervisor IIIRNR-EC, Sergithang17857149sphuntsho202@gmail.com
Mr. Sangay ThinleySr. Livestock Health Supervisor IIIRNR-EC,Tsholingkhar17697460 /77228117sthinley@tsirang.gov.bt
Mr. Jampel TsheringSr. Livestock Production Supervisor IRNR-EC, Tsirang-Toed17827667tsheringjampel@gmail.com

image_pdfimage_print