Chukha Dzongkhag

NameDesignationWork StationContact NoEmail AddressImage
Mr. Sherab TenzinChief Dzongkhag Livestock Officer Dzongkhag Headquarter 17626693/77308161stenzin@chhukha.gov.bt
Mr. Thinley PhuntshoAsst. Dzongkhag Livestock Officer Dzongkhag Headquarter 17615760tphuntsho@chhukha.gov.bt
Mr. Thinley TenzinSr. Livestock Production Officer Dzongkhag Veterinary Hospital 17717135ttenzin@moaf.gov.bt
Ms. Thinley WangzomLivestock Health SupervisorDzongkhag Veterinary Hospital 17643676twangzom2012@gmail.com
Mr. Homnath GhimeryLivestock Production Supervisor-IIIDzongkhag Veterinary Hospital 17657894homnath07@gmail.com
Ms. Dawa PemSr. Laboratory Asst. VDzongkhag Veterinary Hospital 17828879dpem1970@gmail.com
Ms. Yeshi ZangmoSr Extension SupervisorRNREC Bjabcho17638545yzangmo@chhukha.gov.bt
Mr. Tshering NamgaySr Extension Supervisor IIRNREC Dungna77418313tnbulip@yahoo.com
Mr. Amber Bdr MongerLivestock Production Supervisor IIRNREC Bongo17482307/17160297amongar@chhukha.gov.bt
Mr. Tshering JimbaExtension Supervisor IIRNR-EC Chapcha17751648tsheringjimba@gmail.com
Mr. Sonam JamtshoExtension Supervisor IGatena17354863sjamtsho1@chhukha.gov.bt
Mr. Purna Bdr MahatExtension Supervisor IISampheling17990593purnajaesun830@gmail.com

image_pdfimage_print